Cerință pentru abstract

MENIU CATEGORII

POLITICĂ

Adăugare

CERCETARE

Adăugare

PRACTICĂ

Adăugare

Toți participanții pot prezenta unul sau mai multe rezumate la congres.

Programul oferă oportunități de prezentare orală sau poster.

Autori trebuie să indice care dintre cele două opțiuni preferă.

Rezumatele pot aborda orice subiect referitor la sănătatea adolescenților, asistența medical, promovarea sănătății și politici.

Cu toate acestea, autorii sunt încurajați să se concentreze asupra principalelor domenii enumerate în obiectivele congresului, de ex. problemele de gen, echitatea, accesul la serviciile de sănătate adecvate vârstei, sănătatea mintală, sănătatea sexuală și reproductivă, prevenirea și tratamentul bolilor cronice, cooperarea intersectorială în domeniul sănătății, educației și asistenței sociale, participarea tinerilor în promovarea sănătății. Autorii nu ar trebui să prezinte mai multe rezumate din același proiect.

Cele șase cele mai bune rezumate vor fi selectate pentru o prezentare plenară (5 octombrie 11-12: 30). Celelalte prezentări orale vor fi prezentate pe parcursul simpozioanelor tematice pe 4 sau 5 octombrie (14: 30-16: 30). Nu putem garanta că toate rezumatele trimise pentru prezentare orală vor fi selectate, având în vedere numărul redus. Selecția se va baza pe revizuirea efectuată de membrii comitetului științific internațional.

Rezumatele ar trebui să ofere o scurtă introducere (context, obiective), o metodă, rezultate și concluzii și nu trebuie să depășească 250 de cuvinte, un rezumat poate fi în limba romînă, rusă sau engleză. Rezumatul trebuie să fie tipărit în format A4,  Times New Roman 14, în Microsoft Word la intervalul 1,5  și cu margine de 2 cm. Trebuie indicate numele și prenumele tuturor autorilor cu titlu și afiliere.

Termenul limită pentru depunere este 1 septembrie, 2018.

Autorii vor fi informați despre acceptarea posterelor lor până la 10 septembrie, 2018.

back to top